Светлолечебни процедури

Светлинотерапията е процес на прилагане инфрачервените ( ИЧ), видимите ( В) и  ултравиолетовите лъчи (УВ)  както от слънцето така и от изкуствените източници за лечебно-профилактично приложение.

Медицински център „Life“  предлагат следните светлолечебни процедури:

  • Солукс лампа – предизвиква върху кожата топлинен еритем, хиперемия в тъканите, разширяване на кръвоносни и лимфни съдове, което води до подобряване на лимфо и кръвообръщението и разнасяне на възпалителните процеси.
    Топлинният ефект оказва лечебно, болкоуспокояващо, противовъзпалително и трофично действие на дълбоко разположените тъкани и вътрешни органи.
  • Биоптрон система –  светлинна терапия е за всекиго: широк обхват от приложения, лесна за употреба, безболезнена и с кратък период на прилагане на лечебните процедури, без известни отрицателни ефекти, произведена в Швейцария!
    Уредите BIOPTRON притежават иновативна технология и са предназначени за всекиго. Стойката на уреда позволява удобно позициониране, в зависимост от индивидуалните потребителски нужди. По този начин, всяка част от тялото може да бъде лесно третирана, като се осигурява спокойно и приятно провеждане на лечебната процедура.
  • Лазертерапия на кожни повърхности-

Записване

Можете да си запишете час на телефони: 044/640054; 044/640077 и 0876716144 или имейл: lifesliven@abv.bg